Selecteer een pagina

Welkom bij de KZA. Deze afkorting staat voor Kring van Zakelijke Adviseurs. Deze kring bestaat uit een groep professionals uit verschillende vakgebieden. Kijk rustig ons op onze site, en wellicht wilt u zich ook aansluiten.

De oorsprong van de KZA

Ergens in het voorjaar van 1987 besloot organisatie-adviseur Jaap Meijer contact te zoeken met vakgenoten in en om de stad Zwolle. Hij had gehoord dat een zoon van de eigenaar van de kookpannenfabriek Berk Kampen (BK) ook managementadvies gaf en benaderde hem. Samen verzamelden ze 50 namen uit het KvK-register en nodigden deze uit in het kantoor van zijn adviesbureau Beleid en Innovatie aan de Luttekestraat/hoek Eekwal. 30 personen verschenen op deze borrel, die kan worden gezien als het officieuze startschot van de KZA (toen Kring Zwolse Adviseurs geheten).

Het lidmaatschapstarief van de KZA is € 195,- (excl. btw) per jaar. Bij sommige bijeenkomsten kan een eigen bijdrage worden gevraagd ivm extra kosten van activiteiten.
Het lidmaatschapsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Opzeggen voor het volgend jaar uiterlijk op 30 november.

Ben je werkzaam als zelfstandige in de zakelijke dienstverlening (aan bedrijven of organisaties) of een direct dienstverlenende functie van een bedrijf in de zakelijke dienstverlening, dan ben je van harte welkom als introducee.

Je mag 1x op voorhand als introducé van een bestaand lid mee, gratis proeven. Kom je een tweede keer dan wordt je geacht lid te willen worden en ontvang je een factuur voor de rest van het jaar, afgerond naar een periode van een kwartaal.

Van een bedrijf mogen maximaal 2 mensen lid zijn die elkaar mogen afwisselen bij de bijeenkomsten. Het bestuur heeft de beslissende stem of iemand wordt toegelaten en toetst daarbij aan het profiel. Dit om het karakter van de club te bewaken. Bij twijfel informeert zij bij andere leden.

Aard en samenstelling van de KZA

De KZA (Kring Zakelijke Adviseurs) is een club van rond de 35 zakelijke adviseurs uit de regio Zwolle. Het doel is elkaar te inspireren, van elkaar te leren en elkaar te leren kennen. Zo werken indirect we aan een persoonlijk netwerkje dat elkaar wanneer nodig kan aanvullen of helpen bij opdrachten.

Het ledenbestand bestaat uit een breed scala aan zakelijke dienstverleners, varierend van juristen en communicatieadviseurs, tot technische-, vastgoed- en maatpakadviseurs, hoofdzakelijk mannen met een gemiddelde leeftijd van 35-77 jaar.

Format van de bijeenkomsten

Wij komen rond de 5x per jaar informeel bijeen op een wisselende, inspirerende locatie. Deze bijeenkomsten vinden altijd plaats op woensdagen en starten rond de klok van 17.00u met een borrel.

Daarna trachten we elke keer een passioneerde inleider te vinden, waarmee we in een presentatie actief van gedachten kunnen wisselen rondom/over een willekeurige gebeurtenis of thema. We ronden af met een gezamenlijk eten. Daar begint het werkelijke netwerken. Voldoende om over te praten in een aangename intieme context. Het eten laten we cateren tenzij de locatie het zelf kan verzorgen. Tussendoor is er individueel de gelegenheid om enkele minuten de virtuele zeepkist te beklimmen om een wetenswaardigheid van eigen gebeurtenissen, bezigheden e.d. met de collega’s te delen. Zo’n 15-20 mensen bezoeken doorgaans de bijeenkomsten.

Ik blijf graag op de hoogte van de bijeenkomsten

Ik meld me aan.

You have Successfully Subscribed!